10. klasse

På Sports Academy Denmark tilbyder vi en fleksibelt tilrettelagt undervisning på 10. skoleår, hvor du kan forberede dig til en ungdomsuddannelse, udvikle dig som menneske og forfølge din sportslige ambition. 

Vi vil igennem undervisning, aktiviteter og forskellige oplevelser i hverdagen ruste dig til en verden i foranderlighed. Vi stiller skarpt på en kommunikations- og læringskultur der er udforskende, projektorienteret og udfordrende. Undervisningen i 10. klasse på Sports Academy Denmark er som udgangspunkt prøvefri, Der vil istedet være afleveringer og fremlæggelser af forskellige projekter.

Vi tilrettelægger undervisningen, så den er tilpasset dig. I samarbejde med dig og din sportsklub planlægger vi undervisningen, så der bliver taget særligt hensyn til træningsbehov, kampe, stævner, turneringer og andre sportslige aktiviteter.

Undervisningen foregår på sportsakademiet, men også som digital fjernundervisning, når der er behov. Hvis du, i forbindelse med træningslejre, forbundsrelaterede aktiviteter m.m., ikke kan deltage i undervisningen er der mulighed for supplerende undervisning.

Life Skills

På Sports Academy Denmark har vi stort fokus på at skabe en sammenhængende struktur og kultur og arbejder hele vejen rundt om dig som elev.

Du vil blive en del af et fællesskab med masser af unikke efterskoleoplevelser der giver dig større indsigt i livet. Samtidig vil du lære forskellige life skills, så du bliver god til at planlægge, strukturere, koordinere og prioritere mellem de forskellige elementer i dit liv. Der vil være skemalagt timer hver dag, hvor du som elev fordyber dig i de områder.