Værdigrundlag

På Sports Academy Denmark tilbyder vi unge dedikerede, passionerede sportsudøvere et alsidigt skoleliv der tager sigte på elevernes hele menneskelige udvikling. Vi ser det som vores ansvar at påvirke vores elever til frihed, mod og evne til at tænke og handle selv – det handler om dannelse og læring for den enkelte, altid i et forpligtende fællesskab.

Vores 5 grundværdier; Helhed, Engagement, Udvikling, Samarbejde og Trivsel danner en ramme for Sports Academy Denmark. Det er afgørende for os, at værdierne bliver omsat i den daglige praksis i sportsmiljøet, undervisningen og skolelivet.

Helhed
Det har særlig værdi for os at have fokus på “det hele menneske”. Det betyder, at vi tænker hele vejen rundt om vores elever og har blik for deres samlede livssituation, både det sportslige, personlige og sociale.

Vi ønsker at skabe en kultur igennem en værdibaseret dialog med respekt, empati og opmærksomhed. Vores elever bor på sportsakademiet i en fællesskabt kultur, hvor man passer på hinanden og gør sig umage for at give hinanden et godt skoleliv. Det er vigtigt for os, at støtte vores unge sportsudøvere i at udfolde deres fulde potentiale inden for deres sport i en langsigtet helhedsbaseret udvikling. Samtidig vil vi guide dem i dannelse, læring og gode fællesskaber. Vi giver dem plads til at manøvrere i en verden med mange facetter, opbygge og udvikle deres identitet og finde sig selv som hele mennesker.

Vi ønsker, at vores elever er åbne, nysgerrige og dedikerede. De skal være gode rollemodeller i en kultur der er kendetegnet ved kvaliteter som humor, respekt, ansvarlighed, empati, ydmyghed og viljestyrke.

Sports Academy Denmark skaber liv og læring der sætter tydelige spor hos vores elever. De er en del af et fællesskab og kultur, de kan være stolte af. Her opbygger de livslange relationer og netværk der giver dem et godt afsæt til livet og rækker langt ind i fremtiden – et solidt netværk der også står stærkt, den dag deres sportskarriere slutter.

Engagement
På Sports Academy Denmark engagerer vi os i vores elever på alle mulige måder. Vi arbejder målrettet og dedikeret på at skabe et unikt ungemiljø på sportsakademiet. På samme måde vægter vi elevernes engagement, vilje, gejst og humor meget højt. Vi ser det som en værdi, at vores elever vil noget med deres liv og er målrettede i forhold til at udvikle og dygtiggøre sig som mennesker og som sportsudøvere. Vi er kendetegnet ved diversitet i forhold til vores elevers mange forskellige sportsgrene. Det giver eleverne mulighed for at lære nye sider af sportsverdenen og hinanden at kende, og samtidig finde fælleskaber der hvor deres sportsgrene har paralleller.

Vi skaber rum for de frie initiativer og vægter elevernes engagement og selvstændighed højt. Vi vil gerne, at eleverne er med til at skabe den kultur de er en del af, og at de er motiveret for at udvikle sig aktivt med hinanden.

Udvikling
Vi har stor fokus på vores elevers læring og udvikling indenfor både sport, uddannelse, dannelse og sociale kompetencer. Vi tænker langsigtet og har en grundlæggende forståelse for, at udvikling tager tid.

Vi opsætter udviklingsmål og giver vores elever erfaring med at fordybe, udforske og udvikle sig.

Konkurrence i sporten er en stor del af vores elevers daglige liv, det er derfor væsentligt, at vi som sportsakademi har tydelige værdier. Vi ser konkurrence i sporten som en læring, at vores elever opnår erfaring med at præstere og at håndtere konkurrencesituationer. Der skal være rigeligt med plads til glæde ved gode resultater, og skuffelse når det ikke går som forventet, men de enkelte resultater må aldrig være større end de langsigtede mål eleverne arbejder efter.

Som efterskole er det en vigtig opgave at lære vores unge sportsudøvere forskellige life skills, der gør dem i stand til selv at planlægge, strukturere, koordinere og prioritere mellem de forskellige elementer i deres liv. De har medansvar for at skabe gode samarbejdsrelationer og har indflydelse på deres egen og talentmiljøets udvikling.

Samarbejde
På Sports Academy Denmark samarbejder vi med eleverne om deres situation og eleverne samarbejder åbent med os.

Ligeledes har vi et tæt samarbejde med klubmiljøer, foreninger og organisationer på fyn, hvilket giver os optimale muligheder for at støtte op om vores elevers udvikling og trivsel. Vi vægter åbenhed og respekt i samarbejdet mellem alle involverede parter.

Alle elever indgår i en mentorordning, som skal sikre sammenhæng, koordinering og trivsel i hverdagen.

Vi forventer, at eleverne agerer socialt bevidst i fællesskabet, at de hjælper og har respekt overfor hinanden. Respekt gør sig ikke kun gældende elev til elev, men også overfor trænere, undervisere, skolekammerater, forældre og omverdenen.

Vores elever deltager aktivt i sociale arrangementer i efterskolelivet.

Trivsel
Det er afgørende for os, at vores elever trives. De skal opleve glæde ved at være elever på sportsakademiet.

Vi vil derfor arbejde målrettet for at skabe balance mellem skolens og klubbernes forskellige kulturer. Der skal være plads til at træne benhårdt og intenst op til en vigtig kamp eller konkurrence, passe sin skole, være sammen med vennerne og have tid til at slappe af og restituere. Vi har stort fokus på, at vores elever bliver udfordret, set og respekteret, og at de udvikler gode og stærke relationer.

Vores elever er dedikerede, passionerede sportsudøvere og samtidig unge mennesker der er igang med at udvikle deres egen identitet i et tæt fællesskab. Her vil være god stemning, hjælpsomhed og samhørighed og mange tidspunkter i medgang, hvor alt føles let og bekymringsfrit.

Men der vil uundgåeligt også være tider, hvor de vil opleve modgang og kriser, det er en helt naturlig del af et ungt menneskes udvikling. Vi ser det som et vigtigt ansvar at være med til at lære eleverne at mestre modgang og bruge det konstruktivt.

Bliv elev eller book et besøg og en rundvisning

Seneste nyt fra Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 460
Click here to Troubleshoot.