Økonomi

Priser og betalingsvilkår

Priser for 10. klasse i skoleåret 2021/2022

Indmeldelsesgebyr 500 kr.
Depositum 2000 kr.
Kursuspris 2.575 kr. pr. uge – skoleåret udgør 42 uger, herfra skal trækkes statsstøtte som alle får. Støttebeløbet er afhængigt af jeres husstandsindkomst.
Herudover kan der komme tillæg for rejser på max. 7.500 kr.

Prisen inkluderer samtlige udgifter til undervisning, træning, kost, logi, leje af cykel, tøjpakke og materialer.

Egen bærbar computer skal medbringes i undervisningen, skolen stiller programpakke til rådighed for alle elever.

Statens elevstøtte
Staten giver i tilskud til betaling af skolepengene. Det kaldes statslig elevstøtte og er beregnet ud fra “husstandsindkomsten”. Uanset hvem der er barnets biologiske forældre, er det den samlede indkomst i den husstand, hvor barnet har folkeregisteradresse, der afgør, hvor meget I kan få i støtte.

I får imellem 650,- og 1308,- kr i støtte per uge – afhængig af husstandsindkomst og evt. antal mindre søskende. Efter indmeldelse modtager I et statsstøtteskema til udfyldelse fra os. Derefter søger skolen støtten på forældrenes vegne.

Vi sender opkrævning af forældrebetalingen i 11 rater. Første rate betales i maj måned før skoleårets start, og resten betales fra august til og med maj måned.

Individuel supplerende støtte
Skolen kan i særlige tilfælde og i begrænset omfang bevilge såkaldt individuel elevstøtte. Det kan f.eks. begrundes i pludselig arbejdsløshed eller sygdom. Ansøgning sker ved at sende en begrundet ansøgning til skolen og vedlægge skattepapirer to år bagud i forhold til elevens skolestart år samt forskudsopgørelse for skolestart.

Indmeldelsesgebyr
Ved indmeldelse opkræves et gebyr på 500 kr. Først når indbetalingen er registreret, er man sikret pladsen. Hvis tilmeldingen herefter annulleres, tilfalder beløbet skolen som gebyr.

Depositum
Depositum opkræves 1. september året før skolestart. Depositum tilbagebetales efter fuldført skoleår. Ved afbrydelse eller framelding inden skolestart tilfalder beløbet skolen som frameldingsgebyr.

Afbrydelse af ophold
Afbrydes opholdet efter skolestart i utide vil forældrene blive opkrævet et beløb, der svarer til 2 ugers skolepenge, i disse uger opkræves den fulde kursuspris uden modregning af statslig elevstøtte (2 x 2.575)