Formalia

Nedenfor kan ses diverse dokumenter, links til statistikker samt lovpligtige evalueringer vi som efterskole er forpligtet til at offentliggøre på hjemmesiden.

  • Vedtægter Sports Academy Denmark, offentliggjort på hjemmeside 13/9-21, vedtaget 14/5-2020
  • Årsplan 22-23
  • Skolens værdigrundlag
  • Indholdsplan 22-23
  • Underskrevne erklæringer om frihed, folkestyre og uafhængighedskravet kan findes her: Erklæring ift frihed folkestyre og uafhængighed
  • Da skolen er nystartet i indeværende skoleår forventes den første evaluering af skolens samlede undervisning at blive gennemført i maj 2023
  • Selvevalueringen forventes foretaget i december-måned med fokus på sammenhængen imellem sport, den boglige undervisning og samværet i efterskolens frie rum
  • Skolen tilbyder folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse.
  • Skolens inklusionstilbud kommer til at fremgå af den nye indholdsplan som forventes vedtaget og offentliggjort den 30/9-21.
  • Undervisningsmiljøvurderingen forventes foretaget medio oktober i uge 41 og offentliggjort her på hjemmesiden senest den 15/10-22.

I forhold til loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne vil resultater af skolens karaktergivning samt deres overgangsfrekvens til anden uddannelse offentliggøres når disse data er tilgængelige.

Book et besøg og en rundvisning