Formalia

Nedenfor kan ses diverse dokumenter, links til statistikker samt lovpligtige evalueringer vi som efterskole er forpligtet til at offentliggøre på hjemmesiden.

  • Vedtægter Sports Academy Denmark, offentliggjort på hjemmeside 13/9-21, vedtaget 14/5-2020
  • Årsplan Sports Academy Denmark skoleår 2021-2022
  • Skolens værdigrundlag
  • 210715 Indholdsplan SAD – venligst vær opmærksom på, at der forventes vedtaget en ny indholdsplan på bestyrelsesmødet den 30/9-21
  • Da skolen er nystartet i indeværende skoleår forventes den første evaluering af skolens samlede undervisning at blive gennemført i maj 2022
  • Selvevalueringen forventes foretaget i december-måned med fokus på sammenhængen imellem sport, den boglige undervisning og samværet i efterskolens frie rum
  • Skolen forventer at kunne tilbyde folkeskolens afgangsprøver, lige så snart der foreligger en godkendelse fra Børne- og undervisningsministeriet.
  • Skolens inklusionstilbud kommer til at fremgå af den nye indholdsplan som forventes vedtaget og offentliggjort den 30/9-21.
  • Undervisningsmiljøvurderingen forventes foretaget medio oktober i uge 41 og offentliggjort her på hjemmesiden senest den 15/10-21.

I forhold til loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne vil resultater af skolens karaktergivning samt deres overgangsfrekvens til anden uddannelse offentliggøres når disse data er tilgængelige.

Book et besøg og en rundvisning