Bliv elev på
Sports Academy Denmark

Vi vil meget gerne inviterer dig til informationsmøde på Sports Academy Denmark.
Her vil vi fortælle om akademiet og vise dig rundt i idrætsparken hvor skolen er under opførelse.

Grundet forsamlingsforbud og covid-19 er dage med information er desværre udsat.
Vi afholder istedet virtuelle informationsmøder hvor vi mødes online.

Virtuelle informationsmøder bliver afholdt hver onsdag kl. 19.00 – 20.30 og søndag kl. 10.00 – 11.30

Har du spørgsmål der ikke kan vente er du meget velkommen til at kontakte Jacob Landtved for yderligere information på:
jacob@sportsacademydenmark.dk eller telefon 5360 0535

 • Vælg dato for informationsmøde
 • Onsdag 6. januar 2021 kl. 19.00-20.00
 • Søndag 10. januar 2021 kl. 10.00-11.30
 • Onsdag 13. januar 2021 kl. 19.00-20.00
 • Søndag 17. januar 2021 kl. 10.00-11.30
 • Onsdag 20. januar 2021 kl. 19.00-20.00
 • Søndag 24. januar 2021 kl. 10.00-11.30
 • Onsdag 27. januar 2021 kl. 19.00-20.00
 • Søndag 31. januar 2021 kl. 10.00-11.30
 • Onsdag 3. februar 2021 kl. 19.00-20.00
 • Søndag 7. februar 2021 kl. 10.00-11.30
 • Hvornår skal du på efterskole?
 • 2021-2022
 • 2022-2023
 • 2023-2024
 • 2024-2025

.

Tilmeldingsblanket
Her finder du tilmeldingsblanket

Priser og betalingsvilkår

Priser for 10. klasse i skoleåret 2021/2022

Tilmeldingsgebyr 500 kr.
Depositum 2000 kr.
Kursuspris 2.575 kr. pr. uge – skoleåret udgør 42 uger
Herudover kan der komme tillæg for rejser på max. 7.500 kr.

Kursusprisen for et skoleår kan af skolens bestyrelse justeres hvert år.
Prisen inkluderer samtlige udgifter til undervisning, træning, kost, logi, leje af cykel, tøjpakke og materialer.

Egen bærbar computer skal medbringes i undervisningen, skolen stiller programpakke til rådighed for alle elever.
Der er adgang til trådløst net på alle dele af skolen.

Statens elevstøtte
Staten giver i nogle tilfælde tilskud til betaling af skolepengene. Det kaldes statslig elevstøtte og er beregnet ud fra “husstandsindkomsten”. Uanset hvem der er barnets biologiske forældre, er det den samlede indkomst i den husstand, hvor barnet har folkeregisteradresse, der afgør, hvor meget I kan få i støtte. Grundstøtten på 630 kr. pr. uge får alle husstandsindkomster over 885.000 kr. Støtten stiger herfra, jo mindre husstandsindkomsten er, sådan at man får den maksimale støtte på 1.308 kr. pr. uge ved en husstandsindkomst under 360.000 kr.
Ovennævnte beløb er baseret på forslag til finanslov for 2021, mindre differencer kan forekomme med den endelige finanslov. Skolen udsender statsstøtteskema og søger støtten på forældrenes vegne og ud fra husstandsindkomstens samlede indkomst to år bagud i forhold til elevens skolestart. Det tilsendte støtteskema skal udfyldes og underskrives af forældrene og sendes til skolen.

Betaling
Vi sender opkrævning af forældrebetalingen i 11 rater. Første rate betales i maj måned før skoleårets start, og resten betales fra august til og med maj måned.

Ovennævnte statslige elevstøtte kan kun omregnes fra den aktuelle indkomst i tre tilfælde, nemlig ved separation, skilsmisse eller ved en forældres død. I alle andre tilfælde vil støtten blive beregnet efter husstandens samlede indkomst to år bagud i forhold til elevens skolestart.

Individuel supplerende støtte
Skolen kan i særlige tilfælde bevilge reduktion i egenbetalingen på baggrund af en individuel vurdering. Det kan f.eks. være forældres arbejdsløshed, sygdom eller andre årsager. I henhold til lovgivningen skal denne støtte tildeles efter individuel vurdering af familiens samlede forhold. Ansøgning sker ved at sende en begrundet ansøgning til skolen og vedlægge skattepapirer to år bagud i forhold til elevens skolestart år samt forskudsopgørelse for skolestart.

Tilmeldingsgebyr
Ved indmeldelse opkræves et gebyr på 500 kr. Først når indbetalingen er registreret, er man sikret pladsen. Hvis tilmeldingen herefter annulleres, tilfalder beløbet skolen som gebyr.

Depositum
Depositum opkræves 1. september året før skolestart. Depositum tilbagebetales efter fuldført skoleår. Ved afbrydelse eller framelding inden skolestart tilfalder beløbet skolen som frameldingsgebyr.

Afbrydelse af ophold
Afbrydes opholdet efter skolestart i utide vil forældrene blive opkrævet et beløb, der svarer til 2 ugers skolepenge, i disse uger opkræves den fulde kursuspris uden modregning af statslig elevstøtte (2 x 2.575)

Længerevarende fritagelse
Fritages en elev fra skolen i længere tid er skolen ikke berettiget til statsstøtte, ligesom forældre ikke er berettiget til statslig elevstøtte. Vi opkræver derfor ved fritagelse en betaling på 3.850 kr. pr uge. En uge er i statslig forstand at regne fra 3. fridag.

Det sker

Vi vil så gerne have besøg og vise skolen frem, men grundet forsamlingsforbud og covid-19 er dage med information er desværre udsat.

Vi afholder i stedet virtuelle informationsmøder hvor vi mødes online.

Virtuelle informationsmøder bliver afholdt hver onsdag kl. 19.00 – 20.30 og søndag kl. 10.00 – 11.30

Tilmeld dig herover

Magasin
Sports Academy denmark

Få indblik i Sports Academy Denmark og læs om vores visioner og tanker.

Læs magasinet online HER

Eller udfyld herunder og få det sendt til din postkasse