Økonomi

Priser og betalingsvilkår i skoleåret 2022/23

Indmeldelsesgebyr 2200 kr
Depositum 1800 kr – gennemføres opholdet modregnes depositum i sidste rate af skolepengene
Kursuspris 2.610 kr. pr. uge – skoleåret udgør 42 uger, herfra skal trækkes statsstøtte. Støttebeløbet er afhængigt af jeres husstandsindkomst. Vær opmærksom på, at én skolerejse er inkluderet (!) i skolepengene.

Skolen er p.t. ikke godkendt af undervisningsministeriet. Vi forventer at blive godkendt senest til skolestart 22/23.

Statens elevstøtte
Når skolen er godkendt giver staten til betaling af skolepengene. Det kaldes statslig elevstøtte og er beregnet ud fra “husstandsindkomsten”. Uanset hvem der er barnets biologiske forældre, er det den samlede indkomst i den husstand, hvor barnet har folkeregisteradresse, der afgør, hvor meget I kan få i støtte.

I får imellem ca. 650,- og 1308,- kr i støtte per uge – afhængig af husstandsindkomst og evt. antal mindre søskende. Efter indmeldelse modtager I et statsstøtteskema til udfyldelse fra os. Derefter søger skolen støtten på forældrenes vegne.

Vi sender opkrævning af forældrebetalingen i 11 rater. Første rate betales i maj måned før skoleårets start, og resten betales fra august til og med maj måned.

Individuel supplerende støtte
Skolen kan i særlige tilfælde og i begrænset omfang bevilge såkaldt individuel elevstøtte. Det kan f.eks. begrundes i pludselig arbejdsløshed eller sygdom. Ansøgning sker ved at sende en begrundet ansøgning til skolen og vedlægge skattepapirer to år bagud i forhold til elevens skolestart år samt forskudsopgørelse for skolestart.

Indmeldelsesgebyr
Ved indmeldelse opkræves et gebyr på 2200 kr. Først når indbetalingen er registreret, er man sikret pladsen. Hvis tilmeldingen herefter annulleres, tilfalder beløbet skolen som gebyr.

Depositum
Depositum opkræves 1. februar før skolestart. Depositum modregnes efter fuldført skoleår.

Afbrydelse af ophold
Afbrydes opholdet efter skolestart i utide vil forældrene blive opkrævet et beløb, der svarer til 2 ugers skolepenge, i disse uger opkræves den fulde kursuspris uden modregning af statslig elevstøtte (2 x 2.610)