Du kan sende en indmeldelsesblanket og derved sikre dig en plads, da vi reserverer pladser i den rækkefølge vi modtager indmeldelsesblanketter.

Indmeldelse

Leave this field blank
  • Valg af skoleår
  • 21/22
  • 22/23
  • 23/24
  • 24/25
  • Choose
  • 10. årgang
  • 9. klasse

Sæt et kryds her hvis du fx tidligere har modtaget nogen form for faglig støtte eller anden hjælp, fx til ordblindhed. Hvis ja, så bare sæt et kryds så vi under optagelsessamtalen også får fundet ud af hvordan vi kan hjælpe dig på efterskolen i forhold til dine ønsker og behov.

Forældreoplysninger


Hvis I vurderer, at der er andre forhold der er væsentlige ved indmeldelse, det kunne være særlige boforhold, fødevareallergier eller lignende så kan I notere disse nedenfor.

I bedes dog være opmærksom på, at jeres indmeldelse først er gyldig efter både modtaget indmeldelse, gennemført besøg eller samtale og betalt indmeldelsesgebyr.