Velkommen til
Efterskolen Sports Academy Denmark

Vi er en nystartet sportsefterskole for unge, der brænder for deres sport. Unge sportstalenter der er drevet af drømme og dedikation, som forstår at arbejde målrettet for at udvikle og dygtiggøre sig både sportsligt, fagligt og menneskeligt.

Vi har plads til 120 elever og byder velkommen til vores første elevhold august 2021.

Vi har stor fokus på motiverende og inspirerende talentudviklingsmiljøer der skaber sammenhæng for de unge – talentmiljøer der bidrager til udviklingen af atleters menneskelige og sportslige kompetencer og samtidig understøtter uddannelse, trivsel og mental sundhed.

På Sports Academy Denmark møder vi dig der, hvor du er. Vi stiller spørgsmål til, hvor du er i dine drømme, hvor langt du vil gå og hvordan vi kan hjælpe dig forfølge din sportslige drøm.

Vi skaber en kultur der støtter dig i at stå ved dit talent, at have mod på det ekstraordinære og at træffe gode beslutninger i dit liv. Du lærer at stå på egne ben og tage ansvar for din sportslige og menneskelige udvikling.

Du vil opleve at være en del af et fællesskab. Store og små fællesskaber med respekt, tillid, åbenhed og hjælpsomhed. På efterskolen Sports Academy Denmark er alle, uanset idrætsgren, på samme hold.

Sports Academy Denmark har en unik placering lige midt i Odense. Vi har skabt et helt specielt univers, hvor forskellige aktører på flere niveauer; efterskole, sportsklubber, foreninger, skole og organisationer i Odense samarbejder om at skabe det bedst tænkelige sportsmiljø for dig som ungt mennesker, der brænder for sport.

Vi skaber sammenhæng, fleksibilitet og samhørighed på din vej. Her vil du opleve en balance mellem sport, uddannelse og dannelse. Vi er i nuet, men kaster vores blikke fremad. Vi forbereder dig til en fremtid i forandring, hvor du med dine kompetencer, viden og indre drivkraft skal træffe vigtige beslutninger og tage ansvar for de valg du tager.

Vi glæder os til at lære dig at kende.

Velkommen til Sports Academy Denmark

Søren Eich

Interview med Søren Eich, stifter og grundlægger af Sports Academy Denmark

“Sports Academy Denmark er sat i verden for at gavne udvikling for unge dygtige sportsudøvere, ikke kun i form af elevernes sportspræstationer, men også i kraft af deres sociale evner og skolens værdier om dannelse, læring og gode fællesskaber. De unge får her mulighed for at udvikle sig som sportsudøvere og hele mennesker i et unikt koncept”, udtaler Søren Eich.

Søren Eich, tidligere dansk erhvervsleder, har i flere år haft lyst til at investere en del af sin formue på at skabe en skole for unge mennesker der er særligt engagerede og dedikerede. En skole der skal være forbilledlig i dansk kultur og være noget Søren Eichs hjerte banker særligt for – at skabe gode rollemodeller.

Sørens store interesse og passion har altid været sport, så da han møder Jacob Landtved og Kim Novak og hører dem fortælle om deres drøm om et sportsakademi i Odense, er han slet ikke i tvivl om, at hans idé nu kan blive til virkelighed. Han beslutter sig for at investere i opbygningen af Sports Academy Denmark. Derudover stifter han en fond, Søren Eich fonden, der har til formål at støtte op om Sports Academy Denmark i dens fremtidige virke og udvikling.

Søren ønsker at skabe en ramme for unge sportsudøvere, hvor de kan dedikere sig til deres sport, uddanne og udvikle sig som hele mennesker i en fællesskabt kultur. “Jeg ønsker en kultur på Sports Academy Denmark. der er båret af dedikation og passion til livet og sporten, en kultur der er stærk og forbilledlig”, fortæller Søren Eich.

Sports Academy Denmark skal give optimale muligheder for unge sportsudøvere og samtidig lære dem at være gode kammerater og dermed gode rollemodeller. De skal dygtiggøre sig som mennesker og verdensborgere og rustes til at kunne klare fremtidens mangeartede udfordringer. Søren Eich tror på, at kvaliteter som respekt, ansvarlighed, humor, ordentlighed, ydmyghed, viljestyrke og gejst er vigtige at have med sig, for at få et solidt afsæt til livet.

Søren Eich håber således, at Sports Academy Denmark kan skabe rollemodeller og give eleverne god oplevelser, dannelse, personlig udvikling og ikke mindst livslange relationer og et solidt netværk – også efter at sportskarrieren slutter.

Værdigrundlag

På Sports Academy Denmark tilbyder vi unge dedikerede, passionerede sportsudøvere et alsidigt skoleliv der tager sigte på elevernes hele menneskelige udvikling. Vi ser det som vores ansvar at påvirke vores elever til frihed, mod og evne til at tænke og handle selv – det handler om dannelse og læring for den enkelte, altid i et forpligtende fællesskab.

Vores 5 grundværdier; Helhed, Engagement, Udvikling, Samarbejde og Trivsel danner en ramme for Sports Academy Denmark. Det er afgørende for os, at værdierne bliver omsat i den daglige praksis i sportsmiljøet, undervisningen og skolelivet.

Helhed
Det har særlig værdi for os at have fokus på “det hele menneske”. Det betyder, at vi tænker hele vejen rundt om vores elever og har blik for deres samlede livssituation, både det sportslige, personlige og sociale.

Vi ønsker at skabe en kultur igennem en værdibaseret dialog med respekt, empati og opmærksomhed. Vores elever bor på sportsakademiet i en fællesskabt kultur, hvor man passer på hinanden og gør sig umage for at give hinanden et godt skoleliv. Det er vigtigt for os, at støtte vores unge sportsudøvere i at udfolde deres fulde potentiale inden for deres sport i en langsigtet helhedsbaseret udvikling. Samtidig vil vi guide dem i dannelse, læring og gode fællesskaber. Vi giver dem plads til at manøvrere i en verden med mange facetter, opbygge og udvikle deres identitet og finde sig selv som hele mennesker.

Vi ønsker, at vores elever er åbne, nysgerrige og dedikerede. De skal være gode rollemodeller i en kultur der er kendetegnet ved kvaliteter som humor, respekt, ansvarlighed, empati, ydmyghed og viljestyrke.

Sports Academy Denmark skaber liv og læring der sætter tydelige spor hos vores elever. De er en del af et fællesskab og kultur, de kan være stolte af. Her opbygger de livslange relationer og netværk der giver dem et godt afsæt til livet og rækker langt ind i fremtiden – et solidt netværk der også står stærkt, den dag deres sportskarriere slutter.

Engagement
På Sports Academy Denmark engagerer vi os i vores elever på alle mulige måder. Vi arbejder målrettet og dedikeret på at skabe et unikt ungemiljø på sportsakademiet. På samme måde vægter vi elevernes engagement, vilje, gejst og humor meget højt. Vi ser det som en værdi, at vores elever vil noget med deres liv og er målrettede i forhold til at udvikle og dygtiggøre sig som mennesker og som sportsudøvere. Vi er kendetegnet ved diversitet i forhold til vores elevers mange forskellige sportsgrene. Det giver eleverne mulighed for at lære nye sider af sportsverdenen og hinanden at kende, og samtidig finde fælleskaber der hvor deres sportsgrene har paralleller.

Vi skaber rum for de frie initiativer og vægter elevernes engagement og selvstændighed højt. Vi vil gerne, at eleverne er med til at skabe den kultur de er en del af, og at de er motiveret for at udvikle sig aktivt med hinanden.

Udvikling
Vi har stor fokus på vores elevers læring og udvikling indenfor både sport, uddannelse, dannelse og sociale kompetencer. Vi tænker langsigtet og har en grundlæggende forståelse for, at udvikling tager tid.

Vi vægter derfor en udviklingsorienteret tilgang på sportsakademiet, hvilket betyder, at vi tænker læring og udvikling som en proces. Vores elever gør sig erfaringer indenfor mange forskellige områder og herved opnår nye færdigheder, viden og indsigt. Vi opsætter udviklingsmål og giver vores elever erfaring med at fordybe, udforske og udvikle sig.

Konkurrence i sporten er en stor del af vores elevers daglige liv, det er derfor væsentligt, at vi som sportsakademi har tydelige værdier. Vi ser konkurrence i sporten som en læring, at vores elever opnår erfaring med at præstere og at håndtere konkurrencesituationer. Der skal være rigeligt med plads til glæde ved gode resultater, og skuffelse når det ikke går som forventet, men de enkelte resultater må aldrig være større end de langsigtede mål eleverne arbejder efter.

Som sportsakademi er det en vigtig opgave at lære vores unge sportsudøvere forskellige life skills, der gør dem i stand til selv at planlægge, strukturere, koordinere og prioritere mellem de forskellige elementer i deres liv. De har medansvar for at skabe gode samarbejdsrelationer og har indflydelse på deres egen og talentmiljøets udviking.

Samarbejde
På Sports Academy Denmark samarbejder vi med eleverne om deres situation og eleverne samarbejder åbent med os.

Ligeledes har vi et tæt samarbejde med klubmiljøer, foreninger og organisationer på fyn, hvilket giver os optimale muligheder for at støtte op om vores elevers udvikling og trivsel. Vi vægter åbenhed og respekt i samarbejdet mellem alle involverede parter.

Alle elever indgår i en mentorordning, som skal sikre sammenhæng, koordinering og trivsel i hverdagen.

Vi forventer, at eleverne agerer socialt bevidst i fællesskabet, at de hjælper og har respekt overfor hinanden. Respekt gør sig ikke kun gældende elev til elev, men også overfor trænere, undervisere, skolekammerater, forældre og omverdenen.

Vores elever deltager aktivt i sociale arrangementer i efterskolelivet.

Trivsel
Det er afgørende for os, at vores elever trives. De skal opleve glæde ved at være elever på sportsakademiet.

Vi vil derfor arbejde målrettet for at skabe balance mellem skolens og klubbernes forskellige kulturer. Der skal være plads til at træne benhårdt og intenst op til en vigtig kamp eller konkurrence, passe sin skole, være sammen med vennerne og have tid til at slappe af og restituere. Vi har stort fokus på, at vores elever bliver udfordret, set og respekteret, og at de udvikler gode og stærke relationer.

Vores elever er dedikerede, passionerede sportsudøvere og samtidig unge mennesker der er igang med at udvikle deres egen identitet i et tæt fællesskab. Her vil være god stemning, hjælpsomhed og samhørighed og mange tidspunkter i medgang, hvor alt føles let og bekymringsfrit.

Men der vil uundgåeligt også være tider, hvor de vil opleve modgang og kriser, det er en helt naturlig del af et ungt menneskes udvikling. Vi ser det som et vigtigt ansvar at være med til at lære eleverne at mestre modgang og bruge det konstruktivt.

Talentudvikling, kultur og skole

På efterskolen Sports Academy Denmark ser vi talentudvikling som en kompleks og foranderlig størrelse.

Mange faktorer er gældende for, hvordan en ung atlet udvikler sig bedst muligt. Det er vigtigt, at vi som sportsakademi arbejder hele vejen rundt om vores unge atleter, og har et skarpt øje på deres samlede livssituation og træningsmiljø i forhold til optimal sportslig og menneskelig udvikling.

Som sportsakademi er vi kendetegnet ved at være åbne, nysgerrige og fleksible i vores arbejde med talentudvikling. Vi har stort fokus på at forstå og handle udfra det samspil vi har med unge atleter i nuet og tænke det videre ind i et fremtidsperspektiv. Det er afgørende for os, at vores atleter kan udfolde deres fulde potentiale inden for deres sport i en langsigtet helhedsbaseret talentudvikling.

Vi har et tæt samarbejde med de bedste klubmiljøer, foreninger og organisationer i Odense. Det er i disse sportsmiljøer den primære talentudvikling for vores unge atleter foregår. Her vil atleterne møde engagerede og passionerede trænere og blive en del af velfungerende og stærke træningsgruppper.

Sammen med andre dedikerede og ambitiøse sportsudøvere, får atleterne unikke muligheder for at udvikle deres sport på allerhøjeste niveau.

På Sports Academy Denmark bor vores elever i et splinternyt arkitekttegnet akademi der er bygget til og for unge talentfulde sportsudøvere. De bor sammen med andre unge mennesker, der alle har det til fælles, at de er dedikerede og passionerede indenfor deres sport og har store drømme om, hvor det kan føre dem hen.

Vi ligger ideelt i hjertet af Odense Idrætspark, midt i byens pulserende idræts- og kulturliv. Denne beliggenhed giver vores unge atleter ideelle muligheder for at træne, udøve anden idræt og lave aktiviteter der giver dem nye og berigende oplevelser.

Vi er seriøse på unge menneskers vegne. Dette er gældende på det sportslige område, men i høj grad også i forhold til uddannelse og dannelse. På Sports Academy Denmark tilbyder vi en fleksibelt tilrettelagt undervisning på 10. skoleår, der gør det muligt at forberede sig fagligt til en ungdomsuddannelse, udvikle sig som menneske og forfølge en sportslig ambition. Vi vil igennem undervisning, aktiviteter og forskellige oplevelser i hverdagen ruste vores elever til en verden i foranderlighed. Vi vil vende blikket indad og udad mod det samfund og den verden vi alle er en del af. Vi stiller skarpt på en kommunikations- og læringskultur der er udforskende, projektorienteret og udfordrende.

Som sportsakademi er det en vigtig opgave at lære vores unge mennesker forskellige life skills, der gør dem i stand til selv at planlægge, strukturere, koordinere og prioritere mellem de forskellige elementer i deres liv. De har medansvar for at skabe gode samarbejdsrelationer og har indflydelse på deres egen og talentmiljøets udviking.

Sports Academy Denmark er et univers, en kultur med optimale muligheder for unge sportstalenter der samtidig lærer at forpligte sig i fællesskaber, udvise gensidig respekt og forståelse for forskelligheder samt at være ordentlige og gode rollemodeller.

Sports Academy Denmark .. meget mere end en efterskole

Sports Academy Denmark giver dig de de bedste rammer, så du kan træne og udvikle dig indenfor din sport, samtidig med at du får et fantastisk år på efterskole.

Vi tager hånd om dig og skræddersyr et talentudviklingsprogram, så du oplever sammenhæng og koordinering mellem sport, uddannelse og fællesskab.

Vi tilbyder træning i klubmiljø, undervisning på sportsakademiet, personlig udvikling, mentorordning, unikke efterskoleoplevelser, centrale elementer i forhold til præstationsoptimering som fysisk træning, sportsernæring og mental coaching.

 

 

Ny bygning

På Sports Academy Denmark bor vores elever i en splinterny arkitekttegnet bygning, der er bygget til og for unge talentfulde sportsudøvere.

Vi er placeret på en attraktiv grund i hjertet af Odense Idrætspark, kun få letbanestop til Odense banegård og Odense bycentrum.

Her mellem fodboldstadionens konstruktioner og atletikkens åbne og grønne områder, får vores elever en unik mulighed for at bo midt i et pulserende sports- og skoleliv.

Sports Academy Denmark folder sig ud som et stort træbeklædt landskabselement med grønne opholdsområder på tagene og etagerne. Et landskabselement der smukt forener sig med de udendørs rekreative områder, faciliteter og bygninger i Odense Idrætspark.

Bevæger man sig indenfor oplever man spritnye faciliteter der binder hver dag sammen for vores unge elever. Her fremstår moderne værelser, undervisningslokaler, spiseområde, fællesrum og personalerum i en æstetisk og funktionel helhed.

Ved ankomst til Sports Academy Denmark bliver man budt velkommen af en stor bevægelsestrappe der leder ind i vores unikke sports- og skoleunivers med store muligheder, initiativer og fleksibilitet.

Job på SPORTS ACADEMY DENMARK

Vi er glade for den overvædende interesse vi oplever fra potentielle ansøgere.

Ikke desto mindre bedes I vente med at sende ansøgninger til vi slår stillinger med tilhørende udførlige beskrivelser op på vores hjemmeside.

For at give alle ansøgere ens forudsætninger samt mulighed for at lave de mest målrettede ansøgninger, bedes også de mange som har sendt os uopfordrede ansøgninger at søge igen, når I ved hvilke forventninger vi har til vores kommende dreamteam af medarbejdere på Efterskolen Sports Academy Denmark.

Ansættelsesprocessen forventes påbegyndt medio marts og løbe til medio maj. Du kan finde den samlede procesplan ved at følge nedenstående link:

Offentlig procesplan for ansættelser på Efterskolen Sports Academy Denmark

Vedr. stillingen i vores køkken

Nedenfor kan du finde materiale hvis du er interesseret i vores stilling som hovedansvarlig for efterskolens køkken.

Generelt for alle ansættelser

Kok stillingsopslag 3-0

Uddybende info kokke-stilling 2-0

Hvis du ønsker yderligere oplysninger kan du deltage i et af vore zoom-infomøder ved at skrive til tm@sportsacademydenmark.dk

Vedr. stillingen som sekretær

Nedenfor kan du finde materiale hvis du er interesseret i stillingen som vores krumtappen i vores administration.

Generelt for alle ansættelser

Sekretær stillingsopslag

Uddybende info sekretærstilling

Hvis du ønsker uddybende oplysninger kan du deltage i et af vore zoom-infomøder ved at skrive til tm@sportsacademydenmark.dk hvor du også kan stille specifikke spørgsmål.

Vedr. LÆRER-stillinger

Nedenfor kan du finde materiale hvis du er interesseret i en af vore lærerstillinger til det kommende skoleår.

Generelt for alle ansættelser

Lærer stillingsopslag

Uddybende til lærerstillinger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger kan du deltage i et af vore zoom-infomøder ved at skrive til tm@sportsacademydenmark.dk

Vedr. afdelingslederstillingen

Hvis det er afdelingsleder-stillingen du er interesseret i, så har vi samlet diverse dokumenter nedenfor.

Generelt for alle ansættelser

Mellemleder stillingsopslag

Uddybende info til mellemlederstilling

Dette er den ene af to mellemlederstillinger til vores kommende ledelsesteam, næste stilling forventes opslået forår 2022. Ønsker du uddybende informationer kan du tilmelde dig et af vores zoom-infomøder om denne stilling via tm@sportsacademydenmark.dk – se evt. proces- og tidsplan ovenfor.

Seneste nyt fra Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons